PROGRAM 2018-2022 (archiv)

PROGRAM 2014-2018 (archiv)

 

PROGRAM 2022-2024

TRANSPARENTNÍ A VSTŘÍCNÁ RADNICE

Udržíme radnici vstřícnou, transparentní a řádně hospodařící.

 

MAJETEK

Zajistíme nové byty v půdních vestavbách domů městské části, na které už dvě volební období úspěšně získáváme dotace. Nyní vzniknou například v domech U Uranie 5, U Studánky 29, Korunovační 28 nebo Veletržní 65. Městská část má bytů nedostatek a potřebuje je pro realizaci bytové politiky.

Vybudujeme nové veřejné bezbariérové toalety v ulici Varhulíkové, které společně s občerstvením také budou sloužit jako zázemí pro vznikající Park U Vody.

Budeme pokračovat v projektu EPC – programu energetických úspor v budovách městské časti a jejích organizací.

Chceme úplně skoncovat s komplikovanými spoluvlastnickými vztahy k domům! Vypořádáme podílová spoluvlastnictví u všech domů, kde ještě přetrvávají.

Opravíme zbývající dlouhodobě chátrajících byty v domech MČ – většinu jsme už opravili, teď se pustíme do těch, kde budou opravy nejnákladnější.

Výstaviště, Stromovka a Tržnice v posledních čtyřech letech rozkvetly! Postaráme se o to, aby vzkvétaly i nadále.

Opravíme Hanavský pavilon poté co v červnu roku 2025 skončí jeho pronájem.

Budeme usilovat o opravu klubovny tenisového klubu LTC od architekta Kozáka v Letenských sadech.

Budeme nadále podporovat farmářské trhy v naší městské části.

Při pronajímání nebytových prostor patřících městské části budeme podporovat obchody a služby důležité pro život čtvrti.

Zkultivujeme občerstvení Bašta v Letenských sadech.

Zasadíme se o dokončení převodu chátrajícího občerstvení Výletná ze státu na hlavní město Prahu a navrátíme veřejnosti dostupné tenisové kurty a oblíbené občerstvení.

 

ŠKOLSTVÍ

Udržíme kapacity předškolního a základního vzdělávání. Vybudujeme nejméně dvě nové mateřské školy – v Rajské a ve Varhulíkové. Populární lesní školku, kterou jsme v roce 2020 otevřeli na kraji Stromovky, doplníme druhou v lokalitě Výstaviště a třetí v zahradě na zdravotním střediskem poblíž objektu EXPO v Letenských sadech.

Postavíme novou základní školu Jana Vodňanského v Jankovcově ulici. Půjde o největší investici v dějinách městské části, peníze získáme z dotací hlavního města a programů Evropské unie.

U školy v Rajské ulici dostavíme novou budovu, kde budou 4 třídy 1. stupně ZŠ

V budově školy v Letohradské ulici zrekonstruujeme nové třídy.

Vybudujeme nové školní třídy v objektu ve Veverkově 10.

Vytvoříme nejméně 3 další dětské skupiny, a to ve Veletržní a v Čechově ulici, v drážním domku ve Stromovce a v dalších vhodných objektech (ověřujeme možnosti v ulicích U Pergamenky, Jankovcova, Tusarova a Korunovační).

Provedeme rekonstrukce ZŠ a MŠ: v ZŠ TGM na Ortenově náměstí zrekonstruujeme gastroprovoz, uděláme rekonstrukci elektrorozvodů v ZŠ Tusarova, ZŠ Fr. Plamínkové, ZŠ Strossmayerovo nám. a FZŠ Umělecká, opravu střechy v ZŠ Fr. Plamínkové, ZŠ Letohradská, rovnou střechu na ZŠ Strossmayerovo nám. a střechu přístavby v ZŠ TGM. Připravíme projekty na další opravy střech – na ZŠ Tusarova, ZŠ Korunovační, ZŠ Strossmayerovo nám.

Budeme zlepšovat kvalitu vzdělávání, do které jsme již investovali od roku 2019 (v rámci projektu MAP) přes 10 milionů Kč.

Chceme dosáhnout většího využití rodilých mluvčích ve výuce cizích jazyků.

Budeme finančně i jinak podporovat školní spolky, školské rady a spolupráci mezi rodiči a školou.

Budeme dál rozšiřovat nabídku volnočasových aktivit pro děti a mládež.

Vytvoříme místní centrum pro společné setkávání nad otázkami školství a výchovy pro širokou veřejnost i odborníky, tzv. EDUpoint.

Budeme dál podporovat dětskou a žákovskou participaci.

Ohlídáme, aby v Nových Bubnech vznikly minimálně 4 základní školy o 36 třídách, jejichž součástí budou i mateřské školy) a jedna střední škola.

 

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLAST, SENIOŘI, MLÁDEŽ, VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Na pozemku Za Papírnou / Železničářů postavíme nový bytový dům, na který jsme získali dotaci 170 milionů Kč. Vzniknou zde byty pro nízkopříjmové mladé rodiny, pro podporované profese a bezbariérové byty. Stejně jako v případě úspěšného projektu nové radnice, podoba domu vzejde z mezinárodní architektonické soutěže.

Při jednání s developery o nové výstavbě budeme usilovat o navýšení podílu obecních bytů na celkovém bytovém fondu.

V domech s pečovatelskou službou zaměstnáme komunitní pracovníky, kteří budou organizovat volnočasové aktivity, pomáhat klientům se zvládnutím každodenních starostí a současně tak ulehčí pečovatelkám. Tento model se nám dobře osvědčil v pilotním projektu.

Zlepšíme vzhled a vybavení starších domů s pečovatelskou službou (Kamenická, U Studánky, Bubenská).

Budeme pokračovat ve zkvalitňování služeb a modernizaci vybavení Pečovatelského centra, aby naši senioři mohli co nejdéle zůstat doma a žít v prostředí, na které jsou zvyklí. Prodloužíme také jeho provozní dobu.

Službu Taxík Maxík, která pomáhá našim hůře pohyblivým spoluobčané, propojíme s praktickými lékaři a rozšíříme ji tak, aby byla plně bezbariérová.

V rámci celopražské decentralizace služeb pro osoby bez domova zajistíme transformaci objektu Armády spásy v Tusarově ulici (menší kapacita, redukce služeb). Denní centrum přesuneme na novou loď Janus. Osobám bez domova ale budeme i nadále nabízet práci a sociální podporu.

Mít vlastní polikliniku se osvědčilo a vyplatilo nejen při organizaci očkování proti covidu. Budeme dále usilovat o rozšiřování a zkvalitňování jejích služeb.

Vytvoříme dvě nové pediatrické ordinace.

Budeme také pokračovat v dobré spolupráci s praktickými lékaři, kteří jsou základem zdravotnické péče, a pomáhat jejich lepšímu propojení s nemocnicemi a pečovatelskými službami.

Sousedské spolky se výborně osvědčily během pandemie při šití roušek i očkování, stejně jako při organizování pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. Budeme je proto nadále podporovat.

Budeme pokračovat v podpoře zapojení dětí z nízkopříjmových rodin do kroužků.

Nechceme, aby finanční situace rodiny rozhodovala o přijetí dětí na střední školy. Zřídíme nový program pro žáky 9. tříd, který umožní talentovaným dětem z nízkopříjmových rodin získat podporu pro financování přípravných kurzů.

Po oceňované transformaci podchodů na Vltavské, nových hřištích na Výstavišti a plovárně na Štvanici budeme dál rozšiřovat volnočasovou nabídku pro starší děti a mladé dospělé.

I nadále budeme pro starší spoluobčany organizovat seniorský klub, nabízející členům slevy v partnerských kavárnách, restauracích, obchodech a službách.

Budeme pokračovat v podpoře organizace Elpida, která pro seniory provozuje centrum Přístav 7. Budeme také pokračovat v organizaci oblíbených přednášek v domech s pečovatelskou službou.

Budeme podporovat projekt „Domácí hospic“.

 

ROZKVĚT VEŘEJNÉHO PROSTORU

Pohlídáme Nové Bubny – dohlédneme na to, aby v rozvojovém území Bubny-Zátory vznikla kvalitní městská zástavba, která konečně propojí Holešovice s Letnou a ve které bude vedle bytů a kanceláří pamatováno také na dostatek míst ve školách, zeleně, nutnost adaptace na klimatickou změnu i na dobrou dopravní obslužnost, a zároveň nezmění dosavadní charakter čtvrti.

Na zachování charakteru čtvrti budeme dbát i ve staré zástavbě – na Letné a v Holešovicích. Nechceme malometrážní byty na AirBnB a naše komise rozvoje se úměrně tomu vyjadřuje k novým developerským projektům.

Ve spolupráci s hlavním městem budeme pokračovat v obnově Výstaviště a Tržnice.

V rámci modernizaci buštěhradské dráhy zařídíme průchod pod tratí spojující Bubenskou a Argentinskou ulici.

Vybudujeme lávku z Umělecké ulice přes trať do Stromovky, která povede mezi budovami ZŠ Umělecká a MŠ U Studánky.

Zasadíme se o propojení Letenských sadů a Stromovky ve stopě zrušené železniční trati, která bude převedena do tunelu.

Na výstavbu Štvanické lávky navážeme kultivací Bubenského nábřeží – budou zde širší chodníky a žádné sloupy. Upravíme také ulici U Výstaviště, kde vznikne bezpečnější a bezbariérová zastávka tramvají.

Na tramvajové smyčce Na Špejcharu vybudujeme nové, moderní dopravní hřiště pro děti.

Provedeme revitalizaci vnitrobloku U Uranie včetně cesty kolem mateřské školy.

Na Ortenovo náměstí umístíme nové vodní trysky pro letní osvěžení.

Na Letenské náměstí přidáme nové pítko pro veřejnost.

Podobně jako v případě úklidu ulic přebereme od TSK péči o uliční zeleň, abychom ji zlepšili.

Budeme pokračovat ve výsadbě nových stromů do ulic – např. Fr. Křížka, Milady Horákové, U Pergamenky, U Uranie, U Staré plynárny, Schnirchova, Ortenovo náměstí.

Zahájíme revitalizaci Muzejního distriktu a v jejím rámci nově upravíme ulice Nad Štolou a Korunovační.

Nově upravíme také Dělnickou ulici a předprostor před ZŠ Umělecká.

Obnovíme mlatové povrchy v parku v Tusarově a v parčíku u kostela sv. Antonína.

Udržíme vysoký standard dětských hřišť – tam, kde herní prvky dosluhují, je vyměníme za nové, na hřiště v Tovární ulici doplníme nové bezbariérové WC.

Budeme koordinovat práce na revitalizaci Štvanice, kde chceme udržet oblíbenou letní plovárnu. Budeme také usilovat o návrat hokeje na Štvanici.

Budeme usilovat o zlepšení práce hlavního města s odpady tak, abychom se zbavili přeplněných kontejnerů v ulicích. Budeme dále přistavovat občanům kontejnery na velkoobjemový odpad.

 

KULTURA

Budeme dál rozvíjet Art District 7 coby značku kulturní a kreativní čtvrti

Dál budeme klást důraz na dobrou komunikaci a kooperaci radnice se zdejšími kulturními aktéry

Ve spolupráci s magistrátem prosadíme vznik kreativního hubu v Holešovické tržnici

V duchu přeměny podchodů pod Hlávkovým mostem na sportoviště budeme pokračovat i u dalších podchodů u Vltavy

Budeme rozvíjet umění ve veřejném prostoru – ke stávajícím muralům přibudou nové, vypíšeme soutěž na novou uměleckou instalaci na budoucím náměstí Ludvíka Vaculíka nad OC Stromovka

Stejně citlivě, jako jsme opravili Vodárenskou věž, zrekonstruujeme Bio Oko. Bude zde kvalitní akustika a vzduchotechnika, opravíme podlahy, interiér doplníme křesly pro diváky odpovídající charakteru kina.

Budeme pokračovat v podpoře komunitních akcí prostřednictvím individuálních dotací a společné propagace.

 

DOPRAVA

Dokončíme přeměnu všech zbývajících zastávek MHD na bezbariérové.

Budeme dál usilovat o dobrou prostupnost města pěšky i všemi dopravními prostředky.

Budeme podporovat rozvoj městské železnice. Na Výstavišti vznikne nová důležitá vlaková zastávka, v souvislosti se změnami na trati Praha–Kladno budeme také prosazovat výstavbu severního vestibulu stanice metra Vltavská.

Zasadíme se o přímý autobus z Letné před Holešovice do areálu Nemocnice Na Bulovce.

Po rekonstrukci Libeňského mostu prosadíme přímé tramvajové spojení Ortenovo náměstí – Výstaviště – Letná.

Přidáme nová parkovací místa pod Štefánikovým mostem.

Budeme jednat s majiteli podzemních garáží na Vltavské o výhodném nočním tarifu parkování pro rezidenty, podobně jako jsme delší noční parkování pro rezidenty vyjednali v OC Stromovka. O dalších místech pro parkování rezidentů budeme také jednat s provozovateli parkoviště v Tržnici a v podzemních garážích na Letné.

Bezpečnost chodců jako nejzranitelnějších účastníků silničního provozu zůstane i nadále naší prioritou při organizaci dopravy ve čtvrti.

 

PROGRAM 2018-2022 (archiv)

PROGRAM 2014-2018 (archiv)